Giorgia Palmas – Mainuda Lingerie (2009)

Giorgia-Palmas_@Mainuda_1010 Continue reading

Giorgia Palmas – Cotton Club lingerie (2005-06)

GiorgiaPalmas (11) Continue reading

Giorgia Palmas & Elena Barolo – GQ (2004)

gp22 Continue reading

Giorgia Palmas & Elena Barolo – Veline from Ibiza (2004)

Giorgia Palmas & Elena Barolo - Veline from Ibiza  (1) Giorgia Palmas & Elena Barolo - Veline from Ibiza  (2) Giorgia Palmas & Elena Barolo - Veline from Ibiza  (3) Continue reading

Giorgia Palmas – Event in Rome (2007)

Giorgia_Palmas Giorgia Palmas - Event at La Fattoria, Rome (1) Continue reading

Giorgia Palmas – I Raccomandati (2004) (II)

Giorgia Palmas - I Raccomandati (2004) (II)_frame_6Giorgia Palmas - I Raccomandati (2004) (II)_frame_5 Giorgia Palmas - I Raccomandati (2004) (II)_frame_7 Giorgia Palmas - I Raccomandati (2004) (II)_frame_15 Continue reading

Giorgia Palmas & Elena Barolo – Le Iene (22-03-2005)

Giorgia Palmas & Elena Barolo - Le Iene (1) Giorgia Palmas & Elena Barolo - Le Iene (2) Continue reading

Giorgia Palmas – Paperissima Sprint Estate (30-07-2014)

Giorgia Palmas - Paperissima Sprint Estate  (1) Giorgia Palmas - Paperissima Sprint Estate  (2) Continue reading

Raffaella Fico & Giorgia Palmas – Isola dei Famosi (02-03-2011)

Raffaella Fico & Giorgia Palmas - Isola dei Famosi (1) Raffaella Fico & Giorgia Palmas - Isola dei Famosi (2) Raffaella Fico & Giorgia Palmas - Isola dei Famosi (3) Continue reading

MegaPack #3 – Italian Celebs

1924837650 Continue reading

Giorgia Palmas – I Raccomandati (2004)

Giorgia Palmas - I Raccomandati (2004) Giorgia Palmas - I Raccomandati (2005) Continue reading